Darthvader.muyong

BTC รอ Breakout เพื่อปรับตัว

BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
เริ่มเห็นกรอบราคาชัดเจนมากขึ้น จะวิ่งหรือจะทุบ เทรดด้วยความระมัดระวัง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ