ใน tf Day ยก low สวย

การเข้า long ก็รออีกนิดให้ sto rsi ของ 1h ลงมา over sold ก่อน ---- แล้วจึงเข้าไม้แรก

แบ่งไม้เข้าเอาครับ โดยวาง cut loss ไว้ที่ ขีดแดง

แล้วจะมาอัพเดทกันในภาพหลังครับผม

ขอให้โชคดี
ความคิดเห็น: 1h ทำพังเรียบร้อยนะครับ หลุดทั้ง 4h 1d
ตอนนี้มาไซเวย์อยู่ที่ target 1.618 ของโซน day (ที่เป็นเส้นประสีน้ำเงิน)

ใครใคร่ short รอ sto 4h เด้งไปก่อนนะครับ ภาพใหญ่อาจจะกำลังลง ทำ wave2 ซึ่งตอนนี้ก็มาเบรคๆอยู่ที่แนว 0.5 ของการขึ้นรอบที่ผ่านมาพอดี

ขอให้โชคดี

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ