Nirvana999

ภาพใหญ่เกิด TZ ค้างลง 81% ที่

ลดลง
Nirvana999 ที่อัปเดต:   
PHEMEX:BTCUSDT   BTC / USDT Spot Trading Pair
13/6/65
ภาพใหญ่เกิด TZ ทำให้ต้องลงจากคลื่นทั้งหมด 81% ที่ 17571
ความคิดเห็น:
ถึงตามแผนที่วางไว้
ความคิดเห็น:
12/11/65
ลงตามเป้าที่กำหนด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ