Crypto_itsmylife

วิเคราะห์ BTC ประจำวันที่ 16/11/2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
ซูมดูใกล้ ๆ หลาย ๆ เหรียญทำ pattern 3 เหลี่ยม กะ หัวไหล่
อย่าง bitcoin จะเป็น สามเหลี่ยม มีโอกาส break ได้ทั้งขึ้นและลง
แต่ถ้าดูจาก indy แล้ว พาไปในทางขึ้น (ช่วงสั้น ๆ นะ เพราะดูใน ft 4h)
ถ้าขึ้น เป้าก็ไปทดสอบ high เดิม หรือ ema 200


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ