BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cypher Pattern คืออะไร?

- แพทเทิร์นนี้จัดอยู่ในประเภทรูปแบบการกลับตัว (Reversal pattern)
- แพทเทิร์นนี้ประกอบไปด้วยเส้นกราฟ 4 ขา ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับแพทเทิร์น XABCD แบบอื่นๆ
- เป็นแพทเทิร์นที่มีโครงสร้างมาจากการคำนวณตัวเลข Fibonacci ซึ่งมีความแม่นยำ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ