jaohamati

BTC - อีกมุมมองการเคลื่อนไหวราคา

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
อีกมุมมองการเคลื่อนไหวราคาของกราฟ BTC
- หากช่วงราคาที่วิ่งลงมาหนักๆก่อนหน้านี้ ไม่ได้วิ่งในลักษณะของ impulse wave แต่วิ่ง เป็น Correction Flat ในขา A ของ correction W4

สร้างสมมุติฐาน
- ขา A ของ W4 วิ่งเป็นรูปแบบ Elongated Flat ส่งผลให้ขา B ต้องวิ่งขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับ 61.8% และตามกฎการสลับแล้ว รูปแบบขา B จะสามารถปรับตัวเป็นรูปแบบ Correction Zigzag , Triangle และ Non-st. large wave ได้เท่านั้น

วิเคราะห์
- หากพิจารณาคลื่นย่อยในขา B จะเห็นว่า ปัจจุบันราคาอยู่ในคลื่นย่อย b และได้มี new low ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นคลื่น a ซึ่งตามทฤษฎีหากเป็นรูปแบบนี้ คลื่น b จะเป็นรูปแบบ correction Flat แต่เนื่องจากกฎการสลับ W4 ไดเปรับตัวเป็นรูปแบบ Flat ฉะนั้นคลื่น b จะไม่สามารถปรับตัวเป็นรูปแบบ Flat ได้ และเราสามารถตัดรูปแบบ Zigzag ออกไปได้อีกด้วย เพราะตามกฎ zigzag คลื่น b retrace น้อยกว่าหรือเท่ากับ 61.8% ของ คลื่น a เท่านั้น
- ส่งผลให้เราเหลือ correction triangle และ non-st. large x wave ให้พิจารณา แต่เนื่องจาก correction triangle เป็นรูปแบบที่พิจารณาได้ยาก ต้องรอให้ตลาดเฉลย ถึง ขา d จึงจะทราบว่าเป็น correction triangle
- เราเหลือ correction non-st. large x wave หากเราซูมเข้าไปดูใน Tf ที่เล็กลง จะเห็นว่าราคาได้ปรับตัวจบ Correction Flat ในชุดแรกไปแล้ว และปัจจุบันกำลังปรับตัวอยู่ในคลื่น a ของ Correction ชุดที่ 2
- ซึ่งเป้าหมายของราคาในขา B ของเราอยู่ที่แนวเส้น Fibo 61.8% ฉะนั้น Correction ชุดที่ 2 ต้องปรับตัวในรูปแบบ Zigzag เพราะทฤษฎีกำหนดเป้าหมายของ ขา c อยู่ที่ 100% ของ Correction ชุดแรก จะส่งผลให้ราคาสามารถทะลุผ่านแนว fibo 61.8% ไปได้
- และเนื่องจาก correction non-st. large x wave เป็นรูปแบบบริบทของการเก็บหุ้น เมื่อราคาปรับตัวในรูปแบบ correction non-st. large x wave จบ จะส่งผลให้ราคาวิ่งไปไกลในรูปแบบของ ขา C นั่นเอง

ปล.ไม่ใช่แนะนำการลงทุนเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น
"นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพยายามใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และสามารถตัดขาดทุนได้ทันที เมื่อคาดการณ์ผิดพลาด"
cr . ดม ดอนชัย