kenikung

BTC 4H 19/09/2022

เพิ่มขึ้น
kenikung ที่อัปเดต:   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
จุดสุดท้าย รอที่ 18000-18550 ถ้าหลุด zone นี้คิดว่ามีโอกาสลงไปถึงช่วง 16400 -17400 😶😕
ความคิดเห็น:
ถ้าจะดูว่ากราฟขึ้นหรือลง ให้หาจุด BC หรือ SC ให้เจอ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ