kenikung

ฺBTC 1H

เพิ่มขึ้น
kenikung ที่อัปเดต:   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
POI buy 21451- 21611 น่าจะขึ้นถึงช่วง 22831 ถ้าไม่เบรคขึ้นเหนือ 23452 หาจุด sell
ความคิดเห็น:
เข้า buy ต้องรอราคาขึ้นเกิน 21799 ก่อน แล้วรอราคาย่อตัวลงมาเข้าโซน POI
แต่ถ้าไม่เบรค 21799 ขึ้นไป ต้องเช็คกราฟอีกที
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ