Mr_TraderBoiiz

ฺBTC Monthly Plan .... 01.22

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
ถ้าอาทิตย์หน้าไม่ผ่าน key zone แนว 45000-46000 ก็คาดว่าจะร่วงอีก ...
สิ้นเดือนลุ้นว่าจะทะลุ Trendline ไหม แนว 39000 ถ้าสิ้นเดือนยังไม่ทะลุก็น่าลุ้นขึ้นให้ผ่าน key zone แต่ถ้าไม่ทะลุแล้วมีการหลุดลงมาก็ก็รอ 35000 จบรอบ.
แล้วน่าจะเตรียมขึ้นยาวๆ

***เป็นบทวิเคราะห์ทางเทคนิคจากทัศนคติและมุมมองส่วนตัว โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม***

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง