Khemmakorn_K

BTC/10-03-2022

เพิ่มขึ้น
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC /10-03-2022

ตามสัญญาณ RSI Divergent หาระยะ SL ตามแนวรับ และ TP ตาม Fibo

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ