apisit1234

BTC หากไม่หลุดเเนวเดิม

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
เปลี่ยนเทรนเป้าหมาย 4800$-5800$
หลุด stop loss เป็น short
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ