KawaiiMegami

2018 อาจทำสามเหลี่ยมจริงๆก็ได้

BITFINEX:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
ทำสามเหลี่ยมทั้งปีหรืออีกแบบ ทำลาดลง 3 ดอยทั้งปี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ