COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
ลองใช้ indicator "cryptognomebtc" เปิด 2 หน้าทั้ง long & short แบบต่อเนื่องกัน โดย trade ตามเส้น cross เขียวแดงเลย ทั้งนี้ให้เดินเงินด้วย martingale method จึงจะมีโอกาสชนะสูง โดยขณะนี้รอเส้น cross กันเพื่อเป็นขาขึ้น ณ TF day
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ