PacharaTantaragron

อัพเดท BTC/USD ที่เคยดูไว้เมื่อวันที่ 7/2/2018

ลดลง
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์

ไม่ต่างไปจากที่เคยดูไว้เท่าไร มีเพื่อเติมคือ การ Correction จะเป็น Flat หรือ Triangle
โดยส่วนตัวให้น้ำหนักเป็น Triangle มากกว่า ก็จะทำคลื่น d? และ ลงคลื่น e? เพื่อทำคลื่น (b) ใหญ่
เพื่อขึ้นทำ Newhigh ใหม่ 25,000 ++

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ