BYBIT:BTCUSD   สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุของ BTCUSD
ราคา Bitcoin ทะลุแนวต้านที่ราคา 10000 เหรียญ ราคาปัจจุบันกำลังย่อตัว
.
แผนการเทรด
.
คาดราคาย่อเพื่อไปต่อ
- Shot put option ที่ราคา 9600

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ