COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์
ยังคงลงไปอย่างต่อเนื่อง จะไม่พักเบรกบ้างเลยหรือบิทคอย ค่อยๆบิท บิทแล้วคอย หรือบิทแล้วดอยหว่า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ