Rossi_Marquez

btcusd เราจะทำตามสัญญา ขอเวลา ...อีกไม่นาน แทงขี้น

CAPITALCOM:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
buy limit 31000 - 29821
sl 28517
buy stop
32500 32700 32900 33100 33300 33500
tp 36447 - 37875
39304 - 42160
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ