LongDoys

BTC หรือจะ ?

เพิ่มขึ้น
BITFINEX:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
BTC น่าจะเข้าถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วจริงๆ ดูจาก CDC Action zone เส้นตัดกัน
-นัยยะสำคัญ เส้นตัดกันและกลับการมาเป็นสีเขียวตอนปี 2015 ซึงเป็นจุด คอมเฟริมการกลับตัว
-และมาเกิดอีกที ปีนี้ 2019 อาจจะเป็นการคอมเฟริมการกลับตัวจริงๆแล้วก็ได้

หมายเหตุ เป็นความเห็นมุมมองและสวนตัวไม่แนะนำให้ลงทุนและเชื่อโดยไม่ศึกษาผมก็มือใหม่
เป็นการฝึกไปในตัวบางอย่างก็ไม่ตรงเหมือนตำราแป๊ะ แต่ในที่สุด
Cr . cdc action zone by piriya33
#ในที่สุดกราฟจะเป็นคนเฉลยขอบคุณครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ