SonnTH

BTC/USD ลงต่ำสุดในรอบ 1ปี เท่ากับ มีนาคม 2019 เป็นการดีที่จ buy

เพิ่มขึ้น
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
BTC /USD ลงต่ำสุดในรอบ 1ปี เท่ากับ มีนาคม 2019 เป็นการดีที่จ buy เมื่อลงต่ำที่ 3+++ พันบวก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ