hoonruntrend

bitcoin เบรค 10000 จะกลับเป็นขาขึ้นอีกครั้ง

BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
จำนวนเข้าชม 121
2
ช่วงตลอด 2-3 เดือนที่ผ่าน มา side way down มาตลอด หากจะกลับเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ต้องทะลุผ่านไปให้ได้

ความคิดเห็น