ThaiTalkForex

วิเคราะห์แนวโน้มคู่ BTC/USD H1 ( Crypto ) By Harmonic System

BITFINEX:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
วิเคราะห์แนวโน้มคู่ BTC /USD H1 ( Crypto ) By Harmonic System
เข้า BUY ที่ระดับ 127.20% ที่ราคา 6700.0 หรือ 6853.2
SL ล่างจุด X ที่ราคา 6594.6
จุดทำกำไร 2 ระดับ
TP1: 7405.6
TP2: 7537.2

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ