UnknownUnicorn5518055

BTCUSD กำลังจะทำ Harmonic ขา Sell อีกครั้ง

ลดลง
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์
ราคา BTC ได้ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่ามีการทำราคาของรายใหญ่โดยราคา BTC อาจจะขึ้นไปทำรูปแบบ Harmonic ของขา Sell ได้ โดยถ้าราคามาถึง 36846 ให้พิจารณาเล่น sell ได้ครับ โดยมีระยะ sl ที่ 38000 และมีเป้า tp ที่ราคา 33900 เป็นเป้าแรกส่วนเป้า tp2 และ tp3 อยู่ที่ราคา 30900 และ 287600 ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ