Nuvy

BTCUSD : Falling down as impulse or corrective ?

BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
BTC ลงตามคาด แต่ที่ผิดคาดคือ เกิด Complex wave หลายครั้ง
ซึ่งจริงแล้ว ก็เป็นไปตามเหตุและผล คือ การสู้กันระหว่างมวลชนที่มองขึ้นกับมองลง
แต่ดูเหมือนฝั่งมองลง จะชนะในยกแรก 55

จากที่คาดการ option 1) ในครั้งที่แล้ว ว่ากราฟน่าจะทำ complex ใน impulse เล็ก
แต่กราฟเฉลยเป็น option 2) คือทำ complex ใน correction w.2 ของ impulse ขาลงที่ใหญ่กว่า

และตอนนี้อาจอยู่ในขา w.C ของ Flat น่าจะมีเป้าแถวๆ 11500-11800

รอดูตลาดเฉลยกันครับ

ปล.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ
ปล.ดู Idea BTC ย้อนหลังตาม Link ด้านล่าง

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ