witchanon

BTC หลุด 61.8% มีโอกาสลงไปทดสอบ 78.6% ที่ 6221.54

ลดลง
COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์
ตาม Fibo Retracement ฺBTC หลุด 6473.95 ที่ระดับ 61.8% ก็มีโอกาสลงไปทดสอบที่ระดับ 78.6% ที่ 6221.54

กรอบใหม่ ก็จะเป็น 6473.95 - 6221.54
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ