SCARIOTH

BTC มีโอกาสขึ้น

เพิ่มขึ้น
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
ตามภาพ ใน TF H1 มีการยก low แต่ย้ำ high เดิม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ