witchanon

BTC - 22/04/2020 - บีบเข้าเรื่อยๆ ก่อนเลือกทาง

เพิ่มขึ้น
COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
ภาพใหญ่ BTC วิ่งอยู่ในกรอบที่ถูกบีบเข้ามาจากทั้งทางด้านบน และล่าง โดยปลายสามเหลี่ยมจะอยู่ประมาณสิ้นเดือนเมษายนนี้

จะเห็นว่า ราคาเริ่มวิ่งเข้ามาใน ema20 และ ema50 แบบรายวัน

ถ้ายังสามารถยืนเหนือเส้นขอบล่างไว้ได้ ภาพขึ้นเรื่อยๆ ก็ยังคงเป็นอยู่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ