AceKeta

BtcUsd หรือจะหมดรอบวัฏจักร

BITFINEX:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
TrendLine 123 แบบคู่ขนาน วางระยะห่างแบบอัตราส่วนเรขาคณิต มีธรรมชาติที่นาาสังเกตุ คือ
🦋เมื่อ ราคายืนบนเส้นหนึ่งได้จะต้องวิ่งไปหาอีกเส้น
🦋เมื่อ หลุดยืนใต้เส้นหนึ่งได้จะต้องวิ่งไปหาอีกเส้น
🦋หากไม่ทำตามธรรมชาติของสองข้อนี้ จะหมดรอบวัฏจักร หนึ่งๆ

นาาติดตาม ตรงนี้เป็นเหตุการณ์น่าสนใจมากครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ