INDEX:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
BTC TF m
แสดงให้เห็นว่า ความเป็นไปได้ของ EW คือ a
ซึ่งยังไม่ครบ วัฏจักร
(เพื่อเป็นการเตรียมตัว กับ สิ่งที่อาจเกิดขึ้น หรือ ไม่เกิดขึ้น ก็ได้)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ