thbbhz

Bitcoin ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นในระยะสั้นนี้

BINANCE:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
Bitcoin ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นในระยะสั้นนี้ ถ้ายังยื้ออยู่ได้
ความคิดเห็น: ยังคงติดอยู่ที่เส้นสำคัญ

ความคิดเห็น