Abzeedclub

BTCUSDเขาเป็นคนที่อยู่ในกรอบ

COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
แนวเส้นที่มีวงรีเส้นนี้มีความสำคัญแน่นอนจากการที่ราคาทั้งรับและต้านบ่อยครั้ง ณ ราคาปัจจุบัน เส้นนี้ก็กำลังทำงานอย่างแข็งขัน จะ buy จะ sell ก็ใช้เส้นนี้เป็นจุด SL ได้เช่นกัน เล่นไปตามกรอบครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ