NattachaiSon

BTC เล่นสั้น สำหรับคนไม่มีของ

BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
BTC กำลังทำ คลื่น 1 แบบ Diagonal
แนวรับ 41820
TP1 43600
TP2 44300
Stop lose 41200

รับไม้เล็กๆ นะครับ 5% ของพ๊อต พอ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ