Bitcoin-Repository

BTC วันที่ 29/3/2564 แนวทาง เฉยๆ

BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
หากยืนระยะที่ 56500 ได้ ให้มอง เป็น ขาขึ้น (5700-60000)
หากยืนระยะที่ 56500 56000 55500 ไม่ได้ ให้มองเป็นขาลง (55000 , 54500 , 5400 , 53000 )

เป็นแค่แนวทางนะครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ