INDEX:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
การอ้างว่า 137,000 BTC กำลังจะถูกขนออกในตลาดเปิดนั้นต้องเผชิญกับความสงสัยอย่างมาก
เนื่องจากความผันผวนของราคา BTC

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ