BITFINEX:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
ตลาดเฉลยการ correction ทั้งหมดเป็น Flat + Triangle แล้ว Breakout จบ elongated flat เรียบร้อย แต่ไม่สามารถฟันธงว่าเป็นคลื่น 4 หรือไม่ แต่หวังว่าจะ reversal ขึ้นไป

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ