PacharaTantaragron

BTC/USD กำลังลงคลื่น 4 หรือไม่ ใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด

การศึกษา
BITSTAMP:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
จำนวนเข้าชม 1151
5
เมื่อบิทคอยน์ผ่านกฏ Extension Rule มีโอกาสเป็น Impulse wave จึงเปลี่ยน labal เป็น 1 2 3

ตอนนี้กำลังจะเข้า Correction แล้ว ก็มาดูว่าใช่คลื่น 4 ไหม ก็ต้องเอากฏเรื่อง Overlap Rule กฏการทับซ้อนใช้แยกแยะ Trending (Impulse wave) กับ Terminal Impulse wave ซึ่งใน Impulse wave และที่สำคัญคือ Rule of alternation คือ กฏของการสลับในรูปแบบ Correction ใน Impulse wave ใช้กับคลื่น 2 และ 4 มาตรวจเช็คว่าใช่คลื่น 4 ตามกฏ Impulse wave หรือไม่ ตอนนี้คลื่นที่เราตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคลื่น 2? เป็น Flat ไปแล้ว คลื่น 4 ก็จะเป็น Flat ซ้ำอีกไม่ได้ตามกฏเรื่อง Rule of alternation และ เมื่อเป็นคลื่นที่เราตั้งข้อสงสัยว่าเป็น คลื่น 3? มันยืดตัว ดังนั้นคลื่นที่ 4 ก็ไม่ควร Overlap

ความคิดเห็น