Rossi_Marquez

btcusd มองเป้าไว้ ใจเย็นๆๆ by นักพนัน

เพิ่มขึ้น
BINANCEUS:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
buy limit 29551 - 28945
sl 28400
tp 30770 - 31348
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ