JaneJubJub

BTCTHB Long

BXTH:BTCTHB   None
BTCTHB ในช่วงกราฟรายวันได้สร้างรูปแบบ Bullish Crap สัดส่วนระว่าง 0.382 - 0.786
มีความเป็นไปที่ที่ราคาอาจจะขยับตัวสูงขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ