Home58

BTC do 3 safe use omg coin

การศึกษา
BITFINEX:BTCTHB   Bitcoin / Thai Baht (calculated by TradingView)
จำนวนเข้าชม 151
1
ขึ้น 2020 ไม่มาก เพราะโควิด-19,
2019คล้ายขึ้น,ในขึ้น2016 มีเศษฐกิจดี,
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: BTC new 2016 ความยาวสูงจะยาวกว่า, แชร์ลูกโซ่ร้ายแรง2019จะยาวสูงครึ่งนึง, 2020 covid-19ความสูงยาวครึ่งนึงจากเดิม
ความคิดเห็น: BTCนั้นใช้ระยะค่าธรรมเนียมกับกำไรนั้นมีระยะแพงมากขึ้นการประมวลผลที่นานและใช้พลังงานมากรวมถึงการลดลงของเซิฟเวอร์นักขุดนั้นหมายความว่าในอนาคตค่าธรรมเนียมBTCจะแพงกว่ากำไร

ความคิดเห็น