Thanajak

BTC2thb

BXTH:BTCTHB   None
จำนวนเข้าชม 318
7
อาศัยเส้นกราฟบอกแนวโน้ม ช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ เสียดายอย่างเดียว ให้ใส่เครื่องมือน้อยไปหน่อย