Thandanai

ราคาไทย Btc

เพิ่มขึ้น
BITKUB:BTCTHB   Bitcoin / บาทไทย
หากสถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่ผมอยากให้หาแนวรับที่ลึกๆครับ เพื่อเราจะได้ไม่ต้องติดดอยกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ