pethnsnine

BTC.D โซนแห่งความหวัง

ลดลง
CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
CRYPTOCAP:BTC.D[/symbol ]
ถึงราคาbtc จะทรงๆ แต่ของก็ถูกปล่อยออกไปเรื่อยๆ แล้วเงินไหลไปที่ไหน alternative coin , usdt หรือสินทรัพย์อื่นๆ
หลังกลางคืนนี้อาจได้รู้ผล ว่าจะเลืออกทางไหน ไม่ว่าจะเลือกทางไหน Alternative มีผลรุนแรงแน่นอน
ไม่่ว่าจะขึ้นหรือลงเตรียมแผนตัวเองให้ดีอย่าหลงระเริงอยู่กับกำไร
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ