SIAM_

BRR ขาขึ้น รับ 6.90

SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:BRR   BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
BRR จุดย่อซื้อ รับ 6.90; ราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น สามารถเข้าซื้อ wave2

TP#1 - 8.15

TP#2 - 9.50
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 7.30
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ