SIAM_

BRR ขาขึ้น รับ 6.90

เพิ่มขึ้น
SET:BRR   BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 59
2
BRR จุดย่อซื้อ รับ 6.90; ราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น สามารถเข้าซื้อ wave2

TP#1 - 8.15

TP#2 - 9.50
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
ความคิดเห็น: ราคาปัจจุบัน 7.30

ความคิดเห็น