TeamothyTrade

จุดเทขายที่เซฟที่สุด

ลดลง
SET:BRR   BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
ตามเทคนิคัล Lowe low ขึ้นมาแตะ ก่อนที่จะแห่เทขายลงไปยาวๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ