BINANCE:BNBUSDTPERP   Binance Coin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
จุดที่แสดงแนวโน้มถึงการขึ้น ด้วย ema ตัดกันแบบขึ้นเรียงกันดี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ