BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
ตอนนี้น่าจะทำ 2 of 5 จบแล้ว เพราะ correction wave นับครบแล้ว และถึง fibo ที่เหมาะสม 61.8
น่าจะเตรียมขึ้น 3 of 5
ความคิดเห็น: โดยมี Target price wave 5 (ที่ fibo 38.2 ของ 1+3) 2700 (log scale)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ