regret01

วิเคราะห์ BJCHI

SET:BJCHI   BJC HEAVY INDUSTRIES PCL
สำหรับ BJCHI จากกราฟจะเห็นได้ว่าราคาขึ้นไปทดสอบกรอบบน 2 รอบแล้ว และ ไม่ผ่านทั้ง 2 รอบ ถ้า BJCHI ย่อตัวมารอบนี้ไม่หลุด 1. 40 - 1.42 ก็มองว่ามีความน่าสนใจมากๆ และ มีโอกาสที่จะเป็นหุ้นต้นรอบ

ความน่าสนใจคือ จุด Stop Loss ต่ำมาก เมื่อเทียบกับโอกาสที่เราจะได้กำไรตามเป้าโซน โดยถ้าเบรคกรอบได้ก็มีโอกาสวิ่งขึ้นไปหา 2.18 , 2.70 , 3.34

วางเงินแบ่งไม้ดีๆถ้าเบรคได้ก็มีโอกาสกินคำใหญ่ๆ 30-50% ไม่แน่อาจจะได้ 100%

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ