LoVeHiP

ลุ้นกันยาวๆ

SET:BJC   BERLI JUCKER PCL
bjc จะไปต่อ หรือจะกลับมาที่เดิม
ขอแค่ไม่หลุดแนวรับ ก็น่าลุ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ