NutaponKo

แค่หยุดพักการลง อาจลงต่อได้

SET:BJC   BERLI JUCKER PCL
แนวรับ 38.5
หลุด 38 เลิกคบ
ยังเป็นเทรนขาลง ไม่ควรถือนาน กำไร แล้วก็ออก

หรือ ทรงเกิดการเด้ง แล้วย่อไม่ทำโลใหม่ จะน่าสนใจ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ