NutaponKo

อาจมีเด้งสั้นๆ

SET:BH   BUMRUNGRAD HOSPITAL CO
ยังเป็นเทรนขาลง แค่มีการยกในเทรนเล็ก
อาจจะมีเด้งสั้นๆ ที่แนวรับ 133
แนวกำไร 146
และคัท 130
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ