Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

BH เริ่มน่าสนใจ

เพิ่มขึ้น
SET:BH   BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
ราคาเบรคเส้น Returned Trend Line พร้อมมี Volume สูงกว่าค่าเฉลี่ย
รวมทั้งค่า Stochastic %K มีการปรับตัวขัดแย้งกับราคา ( Bullish Divergence )
จึงทำให้เริ่มน่าสนใจขึ้นมาหลังจากที่หุ้นตัวนี้ปรับตัวลงหนักในช่วงก่อนหน้านี้
.
คำเตือน : ไม่ใช่คำแนะนำและการให้บริการที่ปรีกษาการลงทุน
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ขายทำกำไรได้บ้างส่วน
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : http://www.facebook.com/graphtechnic
FBpage(English):www.facebook.com/elliottwaveacademy/
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ